Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Jesenji semestar akademske 2012/2013. GODINE

31. januar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala BIM

Momir Glušica
Skriveni Markovljevi modeli i primena u bioinformatici
magistarski rad
(apstrakt)

Milena Vujošević Janičić
Sistem LAV za automatsko ispitavanje ispravnosti programa i njegove primene
prikaz rada
(apstrakt)

Jela Biočanin
Konsolidacija poštanskih brojeva i mesta povezanih sa mobilnom telefonijom u Republici Srpskoj
master rad
(apstrakt)

17. januar 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala BIM

Saša Misailović, MIT - Massachusetts Institute of Technology
Synthesis of Randomized Accuracy-Aware Map/Fold Programs
(apstrakt)

Goran Lazić
Programski jezik Processing
prikaz teme
(apstrakt)

Nikola Perić
Metodologija upravljanja IT projektima i ekstremno programiranje
master rad
(apstrakt)

Zoran Šiljković
Uporedna analiza rešenja za inteligentno poslovanje kompanija Oracle i SAS
master rad
(apstrakt)

6. decembar 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala BIM

Veljko Milutinović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Control-Flow versus Data-Flow Supercomputers
(apstrakt)

25. oktobar 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala BIM

Ana Miladinović
Razvoj aplikacije Elastyc za mobilne uređaje korišćenjem jQuery Mobile okruženja
master rad
(apstrakt)

Miljan Danilović
Migracija između RSUB Oracle i DB2
master rad
(apstrakt)

18. oktobar 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala BIM

Relja Ćurčin
Serije uzastopnih brojeva sa istim brojem delilaca
master rad
(apstrakt)

Aleksandar Tošić
Računarska provera Kurepine hipoteze za uopštene leve faktorijele
master rad
(apstrakt)

Igor Ivanović
Idejni projekat informacionog sistema za upravljanje bioskopom
master rad
(apstrakt)

Marija Jeličić
Ispitivanje povezanosti dužine epitopa i uređenosti delova proteina primenom tehnika istraživanja podataka
master rad
(apstrakt)

20. septembar 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Marko Trajkov
Projekat i implementacija sistema za upravljanje problemima u razvoju sovtvera
master rad
Apstrakt

Nevena Ćurčić
Obrada korisničkih zahteva korišćenjem JavaServer Pages (JSP) okruženja
master rad
(apstrakt)

Petar Radović
Razmatranje mogućnosti primene tehnologije CUDA za ubrzavanje rada sa b-stablima
master rad
(apstrakt)

Marko Marković
Algoritamsko komponovanje muzike
master rad
(apstrakt)

Marko Kazanovac
Rešavanje problema raspoređivanja časova primenom optimizacionih tehnika na predloženi model 0-1 celobrojnog linearnog programiranja
master rad
(apstrakt)

6. septembar 2012. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Ana Mijalković
Simulacija postupka sekvenciranja genoma
master rad
(apstrakt)

Marko Kazanovac
Rešavanje problema raspoređivanja časova primenom optimizacionih tehnika na predloženi model 0-1 celobrojnog linearnog programiranja
master rad
(apstrakt)

Miša Alimpić
Algoritam AKS za ispitivanje da li je zadati broj prost
master rad
(apstrakt)


Raniji sastanci

Letnji semestar 2011/2012. godine
Zimski semestar 2011/2012. godine
Letnji semestar 2010/2011. godine
Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.