matf logo

 Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Akademska 2020/2021. godina


Četvrtak, 1. jul 2021. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Aleksandar Veljković
Primena metoda istraživanja podataka za unifikaciju semantičke pretrage bioninformatičkih podataka
predlog prijave teme doktorske disertacije

Prikaži apstrakt

Jovan Radosavljević
Kritični grafovi dijametra 2
predlog prijave teme doktorske disertacije

Prikaži apstrakt

Četvrtak, 10. jun 2021. u 18h, na platformi webex computing.math.rs/meet

Marko Carić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prebrojavanje klasa ekvivalencije bulovih funkcija
predlog prijave teme doktorske disertacije

Prikaži apstrakt