Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Prolećni semestar akademske 2012/2013. GODINE

30. maj 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Marija Borisov
Programska realizacija nekih testova da li je zadati broj prost
master rad
(apstrakt)

Marijana Lazić
Određivanje povezanosti deviznog kursa i nivoa plata i penzija u Srbiji metodama istraživanja podataka
master rad
(apstrakt)

Ivan Milosavljević
Aplikacija za testiranje matematičkog znanja u domenu društvenih mreža
master rad
(apstrakt)

16. maj 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Alan Bandi, Univerzitet u Edinburgu
The Interaction of Representation and Reasoning
(apstrakt)

9. maj 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Mladen Nikolić
Usmeravanje pretrage u automatskog dokazivanju teorema
doktorska teza
(apstrakt)

Jovana Radotić
KORIŠĆENJE PROGRAMSKOG JEZIKA PYTHON U IZRADI ŠKOLSKIH ADMINISTRATIVNIH APLIKACIJA
master rad
(apstrakt)

Tatjana Jakšić
Korišćenje specifičnosti HTML5 i CSS3, kao i JavaScript-a, u izradi dinamičkih prezentacija
master rad
(apstrakt)

14. mart 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Aleksandar Аdžić
Studentski projekat "Commodore Srbija"
prikaz projekta
(apstrakt)

7. mart 2013. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Jelena Graovac
Klasifikacija teksta: Metoda zasnovana na n-gramima bajtova
prikaz rada
(apstrakt)

Darko Maksimović
Dizajn i implementacija softvera „Lenjir i šestar“
master rad
(apstrakt)

Miloš Stanković
Rešavanje nekih problema kombinatorne optimizacije algoritmom tabu pretraživanja
master rad
(apstrakt)


Raniji sastanci

Zimski semestar 2012/2013. godine
Letnji semestar 2011/2012. godine
Zimski semestar 2011/2012. godine
Letnji semestar 2010/2011. godine
Zimski semestar 2010/2011. godine
Letnji semestar 2009/2010. godine
Zimski semestar 2009/2010. godine


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.