Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Letnji semestar akademske 2017/2018. godine


Četvrtak, 2. 11. 2017. u 18.15h, Studentski Trg 16, sala 718

Dejan Kovačević, generalni direktor Direkcije za informaciono-komunikacione tehnologije Narodna banka Srbije,
Cyber bezbednost – pretnje, predviđanja i kako se odbraniti
stručna tribina

Prikaži apstrakt

Cyber bezbednost (Cyber security) predstavlja zaštitu informaciono-komunikacionih sistema od uništenja ili oštećenja hardvera, softvera ili informacija koje se na njima nalaze kao i od narušavanja ili zloupotrebe servisa koje oni pružaju.

Osnovne funkcije cyber bezbednosti su: identifikacija dobara, zaštita dobara, detekcija incidenta, odgovor na incident i oporavak sistema. To je kontinuirani proces koji povezuje informaciono-komunikacione tehnologije, poslovne procese i ljude. Kako bi odbrana bila delotvorna neophodno je štititi svaki deo IKT sistema, podizati svest korisnika po pitanju informacione bezbednosti, kontinuirano usavršavati administratore IKT sistema, primeniti klasifikaciju podataka i stvarati operativne timove koji će biti u stanju da brzo odgovore na svaku pretnju.


Raniji sastanci

2016/2017 godina (letnji, zimski)
2015/16. godina (letnji, zimski)
2014/15. godina (letnji, zimski)
2013/14. godina (letnji, zimski)
2012/13. godina (letnji, zimski)
2011/12. godina (letnji, zimski)
2010/11. godina (letnji, zimski)
2009/10. godina (letnji, zimski)


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Miodrag Živković.