Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku


Prolećni semestar akademske 2014/2015. godine

Četvrtak, 2. 7. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Ulfeta Marovac
Istraživanje obrazaca u određivanju karakteristika proteina
doktorska disertacija
(apstrakt)

Četvrtak, 11. 6. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Emhimed Alatrash
Using Web Tools for Constructing an Ontology of Different Natural Languages
doktorska teza
(apstrakt)

Četvrtak, 4. 6. 2015. u 17h, Studentski Trg 16, sala 718

Predrag Stanojević
Egzaktne i metaheurističke metode za rešavanje NP teških lokacijskih problema
predlog teme doktorske disertacije
(apstrakt)

Četvrtak, 28. 5. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Nikola Topalović, student master studija ETF
O Lisp-u
pregledno predavanje
(apstrakt)

Džamal Hamid Al Bajati
Optimizacija položaja mrežnog prolaza u mrežama MANET
predlog teme doktorske disertacije
(apstrakt)

Četvrtak, 21. 5. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Miloš Andrejić, Aleksandar Marjanović, Zuehlke
Razvoj mobilnih aplikacija za različite mobilne platforme:
C#/XAML umesto HTML, Java i Obj-C (Swift) koda

stručna tribina
(apstrakt)

Četvrtak, 23. 4. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Aleksandar Tomić, Pavle Josipović, Microsoft Development Center Serbia
Optičko prepoznavanje znakova (OCR)
stručna tribina
(apstrakt)

Četvrtak, 9. 4. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Sonja Jovanović, HR menadžer, Ernst & Young d.o.o. Beograd
Intervju za posao - kako da se što bolje pripremite
stručna tribina
(apstrakt)

Četvrtak, 26. 3. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Velibor Mihić, Petar Jovanović
Predstavljanje instituta RT-RK i razvojnih aktivnosti Instituta u oblasti programskih prevodioca i operativnih sistema
stručna tribina
(apstrakt)

Petak, 6. 3. 2015. u 18h, Studentski Trg 16, sala 718

Ranko Lazić
Infinite games: some recent results and open problems
pregledno izlaganje
(apstrakt)


Raniji sastanci

2014/15. godina (letnji, zimski)
2013/14. godina (letnji, zimski)
2012/13. godina (letnji, zimski)
2011/12. godina (letnji, zimski)
2010/11. godina (letnji, zimski)
2009/10. godina (letnji, zimski)


Seminar

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Sastanci se (uz izuzetke) održavaju svakog drugog četvrtka od 18h u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studentskom trgu.


Aktuelni rukovodilac seminara je prof. Gordana Pavlović Lažetić.